معرفی IELTS

 

IELTS یا International English Language Testing System یک امتحان زبان انگلیسی است واز اعتباری بین المللی برخوردار می باشد . این امتحان معیاری است جهت سنجش دانش زبان انگلیسی اشخاصی که می خواهند در کشورهای انگلیسی زبان درس بخوانند ،کارکنند و یا به آن کشورها مهاجرت نمایند . امتحان IELTS با همکاری مشترک دانشگاه کمبریج ،کنسولگری انگلستان و سازمان Idp استرالیا برگزار می شود .

این امتحان از بالاترین و معتبرترین استانداردهای بین المللی جهت سنجش سطح زبان انگلیسی داوطلبان پیروی می کند و چهار توانائی Listening ,Speaking , Reading ,Writing را مورد ارزیابی قرار می دهد . بسیاری از دانشگاهها در کشورهای مختلف همچون آمریکا، انگلستان ، کانادا و....امتحان IELTS را به رسمیت می شناسند . همچنین جهت مهاجرت به کشور های فوق داشتن مدرک IELTS الزامی است این امتحان در بیش از 270 مرکز امتحانی واقع در 110 کشور مختلف دنیا برگزار می گردد . نمره هر بخش از امتحان بین صفر تا 9 می باشد . نمره کلی امتحان با معدل گیری از نمره چهار بخش امتحان محاسبه می گردد .

در کارنامه IELTS ، علاوه بر نمره کلی ، نمره هر بخش بطور جداگانه ذکر می شود . امتحان IELTS در دو نوع Academic , General برگزار می شود .امتحان Academic مخصوص کسانی است که می خواهند در یک دانشگاه انگلیسی زبان ادامه تحصیل دهند  در حالیکه امتحان General مخصوص کسانی است که می خواهند به یک کشور انگلیسی زبان مهاجرت کنند . در امتحان IELTS توانائیهای Listening , Speaking , Reading , Writing در چهار قسمت جداگانه سنجیده می شوند . درحالیکه قسمت های Listening , Speaking برای داوطلبان  Academic , General به روش کاملا مشابهی مورد ارزیابی قرار می گیرد . هر یک از این دو گروه سوالات جداگانه ای در قسمت های Reading , Writing دریافت می کنند . مسئولیت نوع امتحانی که می خواهید در آن شرکت نمائید برعهده شماست.

موسسه زبان بهاروصبا پارس آزمونهای آزمایشی IELTS رابصورت ماهانه وگاها هفتگی برگزار می نماید