شرایط ثبت نام زبان انگلیسی

 
شرایط و نحوه ثبت نام درآموزشگاه زبان بهار / موسسه فرهنگی هنری بهار و صبا پارس:
 
متقاضیان فراگیری زبان انگلیسی با هر سطح ازمیزان معلومات بایستی قبل از ثبت نام در آزمون ورودی
 
تعیین سطح شرکت نمایند . روز وساعت تشکیل کلاسها پس از برگزاری آزمون توسط مسئولان ثبت نام به
 
متقاضیان اعلام می گردد . 
 
نحوه ثبت نام در آزمون تعیین سطح :
 
متقاضیان جهت شرکت در آزمون تعیین سطح بایستی با مراجعه به سایت موسسه و در بخش آزمون ها
 
نسبت به ثبت نام در تاریخهای مشخص شده اقدام نمایند . 
 
 
مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام:
 
1- یک قطعه عکس 4*3
 
2- یک برگ کپی از صفحه اول شناسنامه یا کپی کارت ملی
 
3- فرم تکمیل شده ثبت نام جهت تشکیل پرونده
 
4- فرم نتیجه آزمون ورودی تعیین سطح
 
5- فیش بانکی واریز شهریه
 
روزهای برگزاری کلاسها :
 
بزرگسالان
 
کلیه کلاسهای سطوح و مقاطع مختلف بصورت 2 روز در هفته برگزار می گردند که ترتیب آنها به شرح زیر است:
 
شنبه – چهارشنبه
 
دوشنبه – پنج شنبه
 
کلاسهای فشرده ویژه گروه سنی 18 سال به بالا 2 روزدرهفته و هرجلسه 4 ساعت وکلاسهای فوق فشرده 4 روز در هفته و هرجلسه 4
 
ساعت برگزار می گردد.
 
محصلین 4 تا 18 سال
 
کلیه کلاسهای سطوح و مقاطع مختلف بصورت 2 روز در هفته برگزار می گردند که ترتیب آنها به شرح زیر است:
 
شنبه – چهارشنبه 
 
یکشنبه - سه شنبه
 
دوشنبه – پنج شنبه
 
 
ساعت تشکیل کلاسها:
 
  ساعات عصر 4:30-2:30و 6:30-4:30و 8:30-6:30       
 
 
  کلیه ساعتهای کلاسی بصورت ثابت بوده و هیچ کلاسی بصورت گردشی برگزار نمی گردد.