شرایط ثبت نام IELTS

* شرایط شرکت در کلاسهای آمادگی آزمون  General ، Academic) IELTS)

 

1. مراجعه به سایت موسسه و ثبت نام در آزمون ورودی(تعیین سطح) IELTS با توجه به برنامه اعلام شده

 توسط موسسه

2. اخذ نمره 5/5 و بالاتر از 9 جهت شرکت در کلاسهای کلیه مهارتهای IELTS

- قابل ذکر است که افرادی که نمرات بین 4 تا 4/4  از 9 را کسب نمایند تنها می توانند در کلاسهای  

Pre-IELTS 1 و نمرات بین 4/5 تا 5/4 در کلاسهای Pre-IELTS 2 شرکت نمایند .

* افرادی که دارای مدرک IELTS می باشند و نمرات فوق را کسب نموده و تاریخ اعتبار مدرکشان نیز به پایان

نرسیده باشد (کمتر از 2 سال )می توانند بدون شرکت در آزمون ورودی در کلاسها ثبت نام نمایند .

 

* روزهای برگزاری کلاسها :

 

کلاسهای Pre IELTS در دو ترم 1 و 2 (باتوجه به نمره کسب شده در آزمون) بصورت 2 روز درهفته هرجلسه 2 ساعت برگزار میشود .

کلاسهای کلیه مهارتها بصورت کارگاهی 1 روز در هفته برگزار می گردند ، جهت اطلاع ازبرنامه کلاسی هرکارگاه با موسسه تماس بگیرید.

 

* مدارک موردنیاز جهت ثبت نام :

 

1. یک قطعه عکس  4*3

2. فرم تکمیل شده ثبت نام 

3. فرم نتیجه آزمون ورودی یا کپی مدرک اصلی معتبر

4.  واریز شهریه از طریق دستگاههای کارتخوان موجود در محل موسسه