محل تشکیل کلاسهای واحد دخترانه موسسه زبان بهار

برچسب ها: خبر

 

از ترم پاییز 1401 کلاسهای واحد دخترانه (محصلین دختر 4 تا 18سال) موسسه زبان بهار در نوبت عصر دبیرستان دخترانه برادران

ابراهیمی واقع در پل زرگری ابتدای چوگیاه تشکیل خواهند شد.

 

شماره تماس : 36280285         ساعات تماس : هرروز ازساعت 14 لغایت 20