معرفی دوره های غیرانگلیسی

موسسه فرهنگی هنری بهار و صبا پارس با بهره گیری از اساتید مجرب کلاسهای مکالمه زبان فرانسوی با استفاده از کتاب  Alter Ego Plus،زبان آلمانی بااستفاده از کتابStudio d و زبان اسپانیایی باکتاب های PRISMA در 12 سطح در بخش کلاسهای عمومی برگزار می نماید. جهت اطلاع از نحوه ثبت نام به قسمت شرایط ثبت نام مراجعه نمائید .

کلاسهای مکالمه زبان های ژاپنی ، چینی ،ایتالیایی و سوئدی دربخش خصوصی تدریس میگردند .