شرایط ثبت نام TOEFL

* شرایط شرکت در کلاسهای آمادگی آزمون TOEFL

1. شرکت در آزمون ورودی تافل با توجه به برنامه اعلام شده از سوی موسسه

2. اخذ نمره 400 تا 479 از 677 جهت شرکت در کلاسهای Structure و Reading

3. اخذ نمره 480 و بالاتر از677 جهت شرکت در کلاسهای Writing و Listening و Speaking

- قابل ذکراست که کلاسهای موسسه مربوط به مهارتهای تافل iBT ، PBT است . 

 

* مدارک مورد نیاز جهت شرکت در آزمون تعیین سطح

 

متقاضیان بایستی از یک هفته قبل از تاریخ برگزاری هر آزمون به موسسه جهت ثبت نام و دریافت کارت ورود به

جلسه امتحان بصورت حضوری اقدام نمایند .

- به همراه داشتن کارت شناسایی معتبر در جلسه امتحان ضروری است .

_ نتایج آزمون 3 روز پس از برگزاری هر آزمون در سایت موسسه اعلام خواهد شد .

 

* روزهای برگزاری کلاسها :

 

کلاسهای کلیه مهارتها بصورت 2 روز در هفته برگزار می گردند که ترتیب آنها به شرح زیر است :

شنبه/چهارشنبه               یکشنبه/سه شنبه               دوشنبه/پنج شنبه

کلیه کلاسها در ساعات صبح 12-10/10-8 و بعدازظهر 8-6/6-4/4-2 تشکیل می گردند .

 

* مدارک موردنیاز جهت ثبت نام :

 

1. یک قطعه عکس  4*3

2. فرم تکمیل شده ثبت نام 

3. فرم نتیجه آزمون ورودی یا کپی مدرک اصلی معتبر

4. فیش واریز شهریه