شرایط ثبت نام IELTS

* شرایط شرکت در کلاسهای آمادگی آزمون  General ، Academic) IELTS)

 

1. شرکت در آزمون ورودی IELTS با توجه به برنامه اعلام شده از سوی موسسه

2. اخذ نمره 5/5 و بالاتر از 9 جهت شرکت در کلاسهای کلیه مهارتهای IELTS

- قابل ذکر است که افرادی که نمرات بین 4/5 تا 5/4 از 9 را کسب نمایند تنها می توانند در کلاسهای  

Pre-IELTS شرکت نمایند .

* افرادی که دارای مدرک IELTS می باشند و نمرات فوق را کسب نموده و تاریخ اعتبار مدرکشان نیز به پایان

نرسیده باشد (کمتر از 2 سال )می توانند بدون شرکت در آزمون ورودی در کلاسها ثبت نام نمایند .

 

* مدارک مورد نیاز جهت شرکت در آزمون تعیین سطح

 

متقاضیان بایستی از یک هفته قبل از تاریخ برگزاری هر آزمون به موسسه جهت ثبت نام و دریافت کارت ورود

به جلسه امتحان بصورت حضوری اقدام نمایند .

- به همراه داشتن کارت شناسایی معتبر در جلسه امتحان ضروری است .

_ نتایج آزمون 3 روز پس از برگزاری هر آزمون در سایت موسسه اعلام خواهد شد .

 

* روزهای برگزاری کلاسها :

 

کلاسهای کلیه مهارتها بصورت 2 روز در هفته برگزار می گردند که ترتیب آنها به شرح زیر است :

شنبه/چهارشنبه               یکشنبه/سه شنبه               دوشنبه/پنج شنبه

کلیه کلاسها در ساعات صبح 12-10/10-8 و بعدازظهر 8-6/6-4/4-2 تشکیل می گردند .

 

* مدارک موردنیاز جهت ثبت نام :

 

1. یک قطعه عکس  4*3

2. فرم تکمیل شده ثبت نام 

3. فرم نتیجه آزمون ورودی یا کپی مدرک اصلی معتبر

4. فیش واریز شهریه