اطلاعیه تعطیلی موسسه از روز شنبه 24 اسفندماه

برچسب ها: خبر

 

 به اطلاع زبان آموزان عزیز ووالدین گرامی میرساند که جهت حفظ سلامت  کارکنان  وپرسنل  و جلوگیری از شیوع بیماری به وجودآمده

 تمامی واحدهای موسسه از تاریخ شنبه 24 اسفند ماه تا اطلاع ثانوی تعطیل می باشد . 

 اخبار موسسه از دوطریق زیر به اطلاع زبان آموزان رسانده می شود: 

 1) سایت موسسه 

 2) صفحه رسمی موسسه در اینستاگرام به آدرس  Baharinstitute

 

* زبان آموزان می توانند درصورت داشتن هرگونه سوال درقسمت ارتباط با مدیریت موارد خود رامطرح نمایند تا دراولین فرصت 

 پاسخگوی عزیزان باشیم .