اخبار

 • آغازترم تابستان

  برچسب ها: خبر

   

  کلاسهای ترم تابستان از تاریخهای زیر آغاز می گردد :

   

   1) کلاسهای دوشنبه/پنج شنبه از روز دوشنبه 11 تیر

   

   2) کلاسهای یکشنبه/سه شنبه از رو … بیشتر