آغاز ترم بهار99

برچسب ها: خبر

 

  به استحضار زبان آموزان عزیز و والدین گرامی میرساند که با توجه به انتشار وگسترش ویروس کرونا ، کلاسهای

 

  ترم بهار 99 برطبق زمان بندی ازقبل مشخص شده برگزار نخواهدشد ، زمان دقیق شروع کلاسها متعاقبا اعلام و به

 

  اطلاع تمامی عزیزان رسانده خواهد شد.

 

 * زبان آموزان می توانند درصورت داشتن هرگونه سوال درقسمت ارتباط با مدیریت موارد خود رامطرح نمایند تا دراولین فرصت 

 پاسخگوی عزیزان باشیم .